GRAM spol. s r.o. - projekce, inženýrská činnost
projekční a inženýrská činnost ve výstavbě

Úvodní informace o projekční kanceláři

 

Projekční kancelář GRAM spol. s r.o. byla založena v roce 1994 jednatelem Pavlem Blažkem.

V současné době má firma 3 stabilní zaměstnance, kteří působí jako projektanti v oboru pozemních staveb. V tomto oboru oboru disponuje firma také platnými autorizacemi ČKAIT dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.

 

Dle rozsahu konkrétní zakázky dále dodáváme a koordinujeme projekty ostatních stavebních profesí, které pro nás zpracovávají externí projektanti.

 

Oborem činnosti naší společnosti je především bytová výstavba, stavby občanského vybavení, školy, předškolní a školská zařízení a dále také průmyslové příp. zemědělské stavby.

 

V rámci výše uvedených oborů se naše firma zabývá zpracováním kompletních projektových dokumentací počínaje dokumentacemi pro územní řízení, přes dokumentace pro ohlášení stavby resp. stavební povolení až po projektové dokumentace pro provádění stavby. Dále vypracováváme dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace bouracích prací a zajišťujeme architektonické návrhy včetně vizualizací, odborné posudky a studie dle požadavků zákazníka.